Zasady ochrony danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych (RODO)

  1. administratorem danych osobowych jest Projekt 28 Lucjan Babik z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Moniuszki 5
  2. dane osobowe przetwarzane będą w celu rezerwacji usług;
  3. odbiorcą danych osobowych będzie Lucjan Babik
  4. dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat po zakończeniu usług;
  5. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
  7. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości dokonania rezerwacji usługi;